Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


KB MPS KB Club KB Design Studio КБ Огласи КБ Некретнине Climext Dent Art КБ Тимочанин

 
  KB GROUP ®  
     
  Добро дошли на Интернет презентацију KB Group®, која представља скраћени назив привредног субјекта "KEPI BLANC Group d.о.о.", у коме је уткано је двадесетогодишње искуство у савременом пословном свету и вишегодишње припреме њеног оснивача и директора,  господина Дејана Б. Грујића, који је желео и успео да створи комплексан, вишесекторски привредни субјект савременог профила.

 

Историјат

Изазов је постао стварност на  Видовдан, 28. јуна 2006. године, када је основан KB Group® са седиштем у Србији. Свесни да маркетинг у савременом пословном свету значи половину успеха, екипа менаџера , ради сопственог маркетинга,  прво је покренула бесплатне огласне новине КБ Огласи. Након овога покренут је развој осталих сектора планираних приликом оснивања  привредног субјекта. Поједини сектори још увек су у фази реализације, а остали су формирани и у пуној експанзији.

 

О нама  

KB Group® данас послује по светским стандардима и ужива велики углед на простору Србије, где је приватни бизнис још увек у зачетку и без јасно издефинисаних оквира. Успешно пословање у изузетно тешким привредним условима је више него потврда знања, умећа и способности коју поседујемо. Наш пословни мото није зарада по сваку цену, већ постепено, планско и стабилно развијање посла, који ће нашим пословним партнерима гарантовати сигурност и квалитет. Зато се у нашем привредном субјекту нови сектори формирају тек након плански осмишљене концепције и провере свих пословних параметара. 

 

Свесни да  будућност зависи од нас самих, свакодневно радимо на усавршавању наших људских ресурса и праћењу светских пословних трендова, како бисмо били спремни да нове изазове претворимо у стварност,  и то не само на домаћем већ и на иностраном простору.

 
     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Kepi Blanc Group
Тржно-пословни центар Краљевица ББ, ламела Б, 19000 Зајечар, Србија
телефон: (381)(19) 432 561 - факс: (381)(19) 443 644

office@kbgrupa.com
     

© Kepi Blanc Group 2009